ในชุดประกอบด้วย

  1. กล่องครอบคอยล์ร้อน 1 ชิ้น
  2. ท่อลมร้อน JPX 1 ชิ้น ขนาด 1.5 เมตร
  3. แผงยึดท่อเจาะรู 1 ชิ้น ยาว 0.48 เมตร
  4. ฝากครอบท่อ 2 ชิ้น

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…