About JPX

จุดเริ่มต้น

  • ปี 2559 ในนาม บริษัท เทรนด์ อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแอร์เคลื่อนที่ เทรนทิออส แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
  • ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับการให้บริการเสมอมา

 

จากนี้และต่อไป

  • สิงหาคม 2561 บริษัท เทรนด์ อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงภายใต้ชื่อ JPX
  • พฤษจิกายน 2561 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า JPX ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา และ ลาว

 

ผลิตภัณฑ์ของ JPX