จุดเริ่มต้น

  • ปี 2559 ในนาม บริษัท เทรนด์ อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายแอร์เคลื่อนที่ เทรนทิออส แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
  • ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับการให้บริการเสมอมา

 

จากนี้และต่อไป

  • สิงหาคม 2561 บริษัท เทรนด์ อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงภายใต้ชื่อ JPX

 

ผลิตภัณฑ์ของ

The Beginning

  • We were the Region Main Distributor for Home Appliances Products from Singapore in 2016 
  • We received very well words of appreciation from our customers for friendly services and product quality

 

Now and the future

  • In August 2018, JPX (Thailand) Co., Ltd. was registered
  • Brand owner of high quality home appliances products name “JPX” 

 

Products by