JPX 360 AI SMART CARE – เครื่องฟอกอากาศ 360 องศา พร้อมระบบปรับการทำงานอัจฉะริยะ

เพราะเราเชื่อว่า

เราจึงสร้างพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ 360 AI SMART CARE ที่ปรับการทำงานตามคุณภาพอากาศภายในห้องโดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟั่งชั่น AI SMART CARE และพัฒนาแผ่นกรอง 6 ชั้น เพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ เพื่อทุกคนในบ้าน


360 AI SMART CARE

เทคโนโลยีเฉพาะใน JPX ที่ปรับการทำงานของเครื่องตามคุณภาพอากาศภายในห้องโดยอัตโนมัติ เพียงเปิดฟังชั่น AI SMART CARE โดย Pollution Sensor จะทำการวัด PM2.5 ภายในห้อง แปลงผลเป็นสี LED ที่ตัวเครื่องเพื่อแสดงคุณภาพอากาศ และสั่งการฟอกอากาศในความเร็วที่ต่างกัน เช่น คุณภาพอากาศแย่สั่งการทำงานเร็วขึ้นเพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่เร็วที่สุด – ตารางแสดงระดับการสั่งการของระบบ 360 AI SMART CARE