portable-aircon-12000

ให้เช่าแอร์เคลื่อนที่

แอร์เคลื่อนที่   เหมาะสำหรับ

  • พัดลมแอร์เป่าตำแหน่ง VIP
  • พัดลมแอร์สำหรับพระผู้ใหญ่
  • ห้องพัก ห้องแต่งตัวนักแสดงหรือนักร้อง
  • ซุ้มทีมผู้กำกับ
  • ทำความเย็นในไลน์ผลิต

 

อัตราค่าเช่า

ขนาด 12,000 BTU สำหรับพิ้นที่ไม่เกิน 16 ตารางเมตร

1 วัน: 1,000 บาท / วัน
3 วัน: 2,000 บาท / 3 วัน
7 วัน: 4,000 บาท / 7 วัน
30 วัน: 9,000 บาท / 30 วัน

*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับการเช่าเครื่องแรกเท่านั้น
มีส่วนลดพิเศษในกรณีที่เช่ามากกว่า 1 เครื่องขึ้นไป

ค่าบริการอื่นๆ :

ค่าส่งและเก็บคืนสินค้า : 1,000 บาท เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เงินประกันสินค้า : 6,000 บาท / 1 เครื่อง

>> ดูข้อมูล แอร์เคลื่อนที่ ขนาด 12,000 บีทียู

บริษัท เจพีเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

8/77 หมู่ 7 ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0115559013861

Call Center
063-868-9777

สนใจเช่าสินค้า

LINE: @JPXTHAILAND