Blog

เป็นภูมิแพ้ควรใช้เครื่องฟอกอากาศ จริงมั้ย?

Posted on
เครื่องฟอกอากาศ

เป็นภูมิแพ้ควรใช้เครื่องฟอกอากาศ จริงมั้ย? ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีเพิ่มมากขึ้น 3-4 เท่า เมื่อเทียบระหว่างช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (สถิติโดยข้อมูลสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย) อาการของโรคภูมิแพ้นั้น สังเกตุได้โดยจะมีอาการ มีน้ำมูกในตอนเช้า จาม คันจมูก คัดจมูก ไอ หายใจไม่คล่องหรือหายใจแล้วมีเสียงวี้ด เป็นต้น อาการเหล่านี้คืออาการบ่งบอกภูมิแพ้ ซึ่งอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ มลภาวะ การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย เช่น เลี้ยงสัตว์ ปูพรม แม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศก็สามารถเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองและไรฝุ่นชั้นดี ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการบรรเทาและป้องกันการเกิดภูมิแพ้ที่มาจากสภาพแวดล้อมที่คละคลุ้งไปด้วยฝุ่นละอองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการภูมิแพ้ได้ โดยการใช้ “เครื่องฟอกอากาศ” ว่าจะสามารถช่วยเราจากโรคภูมิแพ้ได้จริงแท้แค่ไหน เครื่องฟอกอากาศ สามารถดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้เช่น ฝุ่น ไรฝุ่น เชื้อโรค แบคทีเรีย รวมถึงกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีกล่าวมานั้นล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่มีอาการภูมิแพ้ยิ่งกำเริบมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการมีเครื่องฟอกอากาศนั้นจะช่วยให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้บรรเทาเบาบางลงไป แต่ก็มีภูมิแพ้บางชนิดที่เครื่องฟอกอากาศนั้นไม่สามารถช่วยบรรเทาได้ เช่น แพ้อาหาร หรือ แพ้แมลง เป็นต้น เครื่องฟอกอากาศจะส่งผลดีอย่างชัดเจนต่อเมื่อใช้ความละเอียดในการกรองสูงมาก หรือเป็น HEPA filter ที่กรองได้ตั้งแต่ 0.3 […]